Ett nytt perspektiv på arbetsmiljö för förverkligande av både organisatoriska och individuella behov

Vi hjälper organisationer få högre produktivitet, bättre produkt- och servicekvalitet samt generera mer vinst, genom att förbättra anställdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Varför fokusera på anställdas välmående?

För varje €1 som spenderas på förebyggande åtgärder för anställdas välmående och stress, kan företag uppnå en ekonomisk nettovinst på över €13 under en period på tolv månader. Källa

20% av all personalomsättning är direkt relaterad till stress på arbetsplatsen och ytterligare 45% av personalomsättningen är kopplad till arbetsvillkor som är kända för att orsaka stress, såsom arbetsbörda, brist på stöd och arbetstider. Källa

Stress på arbetet uppskattas kosta företag omkring €1400 per anställd och år i förlorad produktivitet till följd av att anställda är frånvarande eller arbetar när de inte mår bra. Källa och Källa

För varje anställd som drabbas av depression på grund av avsevärd arbetsrelaterad stress, uppskattas företag ådra sig en kostnad på mer än €4950 per person och år. Källa

Vad vi gör

Mäter välmående

Vet ni hur era anställda mår? Vi hjälper er följa era anställdas välmående över tid och identifiera grupper som är i riskzonen på grund av höga stressnivåer.

Vår "Professional Health Tracker" är en internetbaserad undersökning i två delar. Den första delen är en vetenskapligt etablerad undersökning som klassificerar grupper som låg risk, ömtåliga, utmanade och hög risk på grund av stress.

Att vår "Professional Health Tracker" fokuserar på stress beror på det nära förhållandet mellan stress och psykologisk och fysisk sjukdom såsom ångest, depression, samt muskuloskeletala- och kardiovaskulära sjukdomar. Därför är stressnivåerna hos anställda en bra indikator på generella välmåendet i en organisation.

Den första delen av vår "Professional Health Tracker" kan användas oberoende av våra andra tjänster för att hålla uppsikt över välmåendet i organisationen, t.ex. som en del av ert medarbetarprogram för välmående.

Hittar källorna till påfrestningar

I de grupper av anställda där välmåendet är lågt på grund av stress, använder vi en kombination av kvalitativa och kvantitativa verktyg för att identifiera möjliga orsaker till stresskapande påfrestningar.

För detta ändamål kan den andra delen av vår "Professional Health Tracker" användas som en källa för kvantitativ data. Den andra delen är en vetenskaplig undersökning med stort fokus på psykosocial arbetsmiljö och spårandet av psykosociala riskfaktorer i en organisation.

Vi använder intervjuer och workshops som kvalitativa verktyg för att titta på allt mellan hur grupper samarbetar till policyer och praxis som kan påverka välmåendet hos vissa grupper av anställda på ett negativt sätt.

Där det finns indikationer på att en enskild anställd inte mår bra, tar vi kontakt med den individen. De kontakter som uppstår på grund av detta förblir konfidentiella mellan PRO Services och den individen.

Skapar passande motåtgärder

I samarbete med era anställda, designar vi en uppsättning av motåtgärder som passar era anställdas behov så väl som er organisationskultur.

Samarbetet med era anställda säkerställer att motåtgärderna är skräddarsydda att uppfylla era anställdas behov av lägre stressnivåer och mer välmående på arbetsplatsen, samt er organisations behov av ökad effektivitet och produktivitet, förbättrad produk- och/eller servicekvalitet, och större rörelsemarginal.

När er organisation är redo att implementera de motåtgärder ni valt, kommer vi finnas vid er sida och vägleda er genom processen.

Våra kunder*

Alla recensioner är skrivna av våra kunder och publiceras i sina orginalspråk så att vi inte riskerar att förvanska våra kunders ord.

"I attended a training provided by Eva Gannert from PRO Services which gave me an excellent, easy to use, and comprehensive tool for understanding and effectively managing stress in my teams. The hands-on exercises quickly taught me how to effectively use the tool; the comprehensive, detailed handout that Eva prepared allows me to refresh my knowledge on demand and is as powerful as a course book - but even easier to use. I can’t imagine working without tools and knowledge that Eva shared and I’m confident about the hugely positive (both short- and long-term) value for me and my teams. Time well invested."

Karol Stosiek

Engineering Manager at Google Switzerland GmbH

*Att bevara sekretessen för våra kunder har högsta prioritet hos PRO Services, därför publiceras recensioner endast om kunden självmant erbjuder en recension.

Senaste blogg-artiklarna

Samarbeta med PRO Services för att säkerställa en arbetsplats där

  • anställda trivs och utvecklas;

  • kreativitet, kvalitet och produktivitet alltid upprätthålls; och

  • stress och ohälsa är undantag snarare än norm.

Vår grundare

Foto av Carmen Sirboiu @ carmen.photo

Eva Gannert

Eva har ett Certificate of Advanced Studies i arbetsmiljö och hälsa från Luzerns Högskola samt universitetsexamina i matematik och beräkningsteknik från Stockholms Universitet. Hon har arbetat som lärare och föreläsare på universitet samt projektledare och dataanalytiker inom ett flertal studier, bland andra den svenska Tvillingstudien och det irländska forskningsprojektet “Growing Up in Ireland”.

En utbrändhet år 2012 samt erfarenhet från ett flertal tjänster med högt arbetstryck har givit henne ett unikt perspektiv på välmående på arbetsplatsen och stresshantering genom process- och resursoptimering. Tillsammans med en stark drivkraft till att hjälpa andra mynnade detta ut i konsulttjänsten PRO Services.