Ett nytt perspektiv på arbetsmiljö för förverkligande av både organisatoriska och individuella behov

Vi hjälper organisationer få högre produktivitet, bättre produkt- och servicekvalitet samt generera mer vinst, genom att förbättra anställdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Varför fokusera på anställdas välmående?

Ett stetoskop ligger på en samling sedlar.

För varje €1 som spenderas på förebyggande åtgärder för anställdas välmående och stress, kan företag uppnå en ekonomisk nettovinst på över €13 under en period på tolv månader. Källa

En oanvänd arbetsplats på ett kontor.

20% av all personalomsättning är direkt relaterad till stress på arbetsplatsen och ytterligare 45% av personalomsättningen är kopplad till arbetsvillkor som är kända för att orsaka stress, såsom arbetsbörda, brist på stöd och arbetstider. Källa

En kvinna som multitaskar samtidigt som hon försöker kopiera papper.

Stress på arbetet uppskattas kosta företag omkring €1400 per anställd och år i förlorad produktivitet till följd av att anställda är frånvarande eller arbetar när de inte mår bra. Källa och Källa

En kvinna stirrar drömmande framför sig medan hon stöder kinden i handen.

För varje anställd som drabbas av depression på grund av avsevärd arbetsrelaterad stress, uppskattas företag ådra sig en kostnad på mer än €4950 per person och år.  Källa

Vad vi gör

Strategiskt Arbetsmiljöarbete

Vi hjälper er att säkerställa kvaliteten på din organisations produkter och tjänster genom att stärka anställdas psykiska och fysiska hälsa. Genom skräddarsydda insatser, där organisationens kultur och strategiska mål är införlivade, främjas de anställdas hälsa och anställdas långsiktiga prestation och kapacitet säkras.

Inledningsvis genomför vi en djupgående analys av din organisation där vi utvärderar stressnivåer på teamnivå, vilket ger värdefulla insikter om anställdas övergripande välbefinnande och närvarande hälsoriskfaktorer. Genom att använda vetenskapligt validerade verktyg kan vi identifiera team som lågrisk, bräckliga, utmanade eller högrisk, vilket ger en omfattande bild av din organisations interna personalutmaningar.

I samarbete med de team och avdelningar som är i riskzonen utvecklas omfattande interventioner som främjar välbefinnandet i hela organisationen. När de strategiska motåtgärderna implementeras kommer er organisation uppleva ökad effektivitet, produktivitet och kvalitet. Vårt orubbliga stöd säkerställer ett smdigt införande av interventionerna och vägleder er mot en kultur av välbefinnande, ökad organisatorisk produktivitet och framgång.

Mångfald och Inkludering

Vi erbjuder föredrag och workshops som ger värdefulla insikter i arbete med funktionsnedsättningar och osynliga sjukdomar. Genom att presentera både arbetsgivares och anställdas perspektiv, främjar vi en inkluderande miljö med baserad i ömsesidig förståelse.

När en inkluderande organisationskultur och struktur främjas, som inkluderar anställda med funktionsnedsättningar och osynliga sjukdomar, förbättrar du arbetskraftens hållbarhet och stimulerar skapandet av produkter och tjänster som tillgodoser behoven hos en bredare kundbas.

Våra inspirerande föredrag verkar för mångfald och inkludering samtidigt som de är i linje med din organisations strategiska mål och kulturella etos. Genom våra workshops får dina chefer möjligheten att utveckla strategier och policyer som är målorienterade, framåtblickande och inkluderande. Genom samarbete hjälper vi din organisation att utforma policyer som främjar lagarbete och innovation, är inkluderande och förbättrar medarbetarnas välbefinnande.

Mångfald och inkludering är kärnan i vår verksamhet. Vi är dedikerade till att hjälpa din organisation att främja en inkluderande arbetsplats som omsätter mångfald i konkreta åtgärder. Genom att utnyttja vår vägledning kommer du att bevittna en friktionsfri implementering av strategier, policies och arbetsmetoder som inkluderar anställda med funktionshinder och osynliga  sjukdomar vilka starkt bidrar till er organisations framgång.

Hållbart Arbete

I Europa diskuteras och omsäts högre pensionsålder i många länder. Därmed har det aldrig varit viktigare att aktivt verka för hållbart arbete. Genom att anta denna utmaning i er organisation är ni dedikerade att säkerställa välbefinnande, motivation och kontinuerlig kompetens hos era anställda, och vi stöttar er i detta arbete.

Med utgångspunkt i evidensbaserad forskning, samarbetar vi med er för att utveckla hållbara strategier som inte bara är konsekventa, rättvisa och inkluderande, utan också framtidsorienterade, och som sömlöst inkluderar dina organisatoriska mål.

Genom att utnyttja vår expertis inom organisationshälsa, mångfald och inkludering, berikar vi era strategier med nya perspektiv som främjar en hållbar arbetskraft. Genom att prioritera en inriktning mot hållbar arbetskraft stärker ni er arbetsstyrka, vilket banar väg för varaktig excellens.

Låt oss tillsammans arbeta för hållbar arbetskraft i er organisation, där anställda trivs, bidrar och utvecklas under hela sin karriär. Vårt åtagande är att ge din organisation verktygen för att främja varaktig framgång samtidigt som vi kämpar för välbefinnandet för dem som driver den framåt.

Våra kunder*

Alla recensioner är skrivna av våra kunder och publiceras i sina orginalspråk så att vi inte riskerar att förvanska våra kunders ord.

"I attended a training provided by Eva Gannert from PRO Services which gave me an excellent, easy to use, and comprehensive tool for understanding and effectively managing stress in my teams. The hands-on exercises quickly taught me how to effectively use the tool; the comprehensive, detailed handout that Eva prepared allows me to refresh my knowledge on demand and is as powerful as a course book - but even easier to use. I can’t imagine working without tools and knowledge that Eva shared and I’m confident about the hugely positive (both short- and long-term) value for me and my teams. Time well invested."

Karol Stosiek

Engineering Manager at Google Switzerland GmbH

*Att bevara sekretessen för våra kunder har högsta prioritet hos PRO Services, därför publiceras recensioner endast om kunden självmant erbjuder en recension.

Senaste blogg-artiklarna

Samarbeta med PRO Services för att säkerställa en arbetsplats där

Vår grundare

Foto av Carmen Sirboiu @ carmen.photo

Eva Gannert

Eva Gannert är en kunnig konsult inom Arbetsmiljöstrategi med flera års erfarenhet av rådgivning till organisationer inom tre nyckelområden: Stresshantering på företagsnivå; Mångfald & Inkludering med fokus på kroniska och osynliga sjukdomar samt funktionsnedsättning; och hållbart arbete.

Eva har ett Certificate of Advanced Studies i Occupational Health Management från Lucerns högskola och studerar just nu på deltid till Arbetsmiljöstrateg på Karolinska Institutet. Hon har också examina i matematik och beräkningsvetenskap från Stockholms universitet specialiserade på biomatematik. Hennes mångskiftande yrkesbakgrund inkluderar roller som lärare och universitetslektor, projektledare och dataanalytiker för betydande vetenskapliga studier, såsom den svenska tvillingstudien och det irländska forskningsprojektet "Growing Up in Ireland."

Hennes professionella resa inkluderar personlig erfarenhet av utbrändhet tidigt i hennes karriär. Efter tillfrisknandet tog hon sig an andra utmanande positioner i pressade arbetsmiljöer. Denna unika professionella resa, tillsammans med hennes orubbliga engagemang för att underlätta för andra, utgör grunden för hennes konsultföretag, PRO Services. Evas mål är att ge organisationer ett annat perspektiv på medarbetarnas välbefinnande och arbetsmiljöstrategier för att tillgodose både organisatoriska och individuella behov.