Tenderar vi att skylla stress på arbetet oavsett vad som pågår i vårt privatliv?

Ursprungligen publicerad på Engelska på LinkedIn den 3e Mars, 2020.

Nyligen publicerade jag en kort artikel med titeln ”5 korta saker alla borde känna till om utbrändhet” och fick två frågor som jag kommer besvara i en artikel var.

Fråga ett: Tenderar vi att skylla stress på arbetet oavsett vad som pågår i vårt privatliv?

Tyvärr måste jag säga att jag har inget välgrundat svar på denna fråga.

Jag har inte kunna hitta någon forskning som stöder eller motbevisar detta påstående / denna fråga. Jag kan inte heller hitta någon forskning kring ämnet huruvida människor vägrar ta ansvar för stress i sitt privatliv och i stället håller arbetet för ansvariga för den stress de upplever.

Så gott som all forskning kring stress handlar om arbetsrelaterad stress eller stress i privatlivet som beror på upplevt trauma. Ingen av denna forskning tittar på hur människor skuldbelägger eller tar sitt ansvar för stressfullt privat- eller arbetsliv som är relevant för denna diskussion (d.v.s. inte trauma relaterad). Om någon känner till publicerade forskningsartiklar på detta tema, låt mig gärna veta.

“Hormonerna som frigörs i din kropp

som svar på stress känner inte till skillnaden”

Det kan dock vara värt att göra en observation: Våra kroppar reagerar på stress på samma sätt oavsett om stressen är hemma och/eller på arbetet. Hormonerna som din kropp utsöndrar som svar på stressen känner inte till skillnaden mellan de två situationerna. Om du är stressad i ditt privatliv, så kommer du vara stressad på arbetet och tvärt om.

Det finns därför argument för att en arbetsgivare tjänar på att skapa en arbetsmiljö med optimala¹ stressnivåer för alla anställda. Detta vore det bästa sättet att säkerställa att anställda kan må så bra som möjligt och vara så produktiva som de kan. Detta oavsett vem som orsakar stressen.

På motsvarande sätt finns det argument för att anställda har ett vist ansvar gentemot sin arbetsgivare att uppmärksamma när deras liv utanför arbetet har blivit för stressigt och att då vidta åtgärder.

Nästa gång besvarar jag frågan: Borde inte varje person fokusera på att förbättra hur de hanterar press generellt sett och inte bara på hur de gör det på arbetet?

  1. Med optimala stressnivåer avses att en anställd har rätt arbetsbörda, engagemang etc. för att känna sig motiverad och fokuserad. För lite stress och den anställda kommer känna sig uttråkad och bli inaktiv, för mycket stress och hen kommer känna sig trött och utmattad, uppleva ångest etc.