Se utmaningar, inte problem

Ursprungligen publicerad på Engelska på LinkedIn den 20e April, 2020.

Jag tittar just nu närmare på ämnet motståndskraft (eng. resilience) bland enskilda och grupper av anställda för en kunds räkning.

Motståndskraft är en fördelaktig egenskap som kommer hjälpa dig hantera en arbetsmiljö som är i konstant förändring, osäker, komplex och tvetydig.

Forskning har visat att hur motståndskraftig en anställd är, är starkt beroende av hens personlighet: positiva personlighetsdrag är viktiga. Även arbetsmiljön och kulturen i företaget där den anställda arbetar är avgörande för hur motståndskraftig en anställd är. Forskning har även visat att rätt arbetsmiljö kan hjälpa dig att bygga upp din motståndskraft.

"Det finns inga problem, bara utmaningar"

Detta påminde mig om min tidigare avdelningschef James Williams som alltid sa (och jag parafraserar) ”Det finns inga problem, bara utmaningar.”. James var, han är nu pensionerad, en utmärkt avdelningschef och jag hade stor respekt för hans kunskaper, erfarenhet och hur han ledde avdelningen.

Men, i början kände jag att det var lite för ”spirituellt” för mig. Jag kunde inte undvika att bli lite irriterad när han korrigerade mig när jag sa ”problem”. Vad spelade det för roll om jag sa ”problem” och inte ”utmaning”?

Men inom några veckor såg jag hur användandet av ordet ”utmaning” ändrade inställningen hos hela avdelningen. Att ha en utmaning är någonting positivt, det är det inte att ha ett problem. Att ha en hel avdelning se en utmaning, snarare än ett problem, bygger motståndskraft.

Detta visar att små förändringar kan göra en enorm skillnad.

Vilket ord ändrade du / skulle du vilja ändra på din arbetsplats?