5 korta saker alla borde känna till om utbrändhet

Utbrändhet:

  • är inte ett sjukdomstillstånd,

  • är resultatet av kronisk stress på arbetsplatsen,

  • förebyggande åtgärder kostar anställda, arbetsgivare och samhälle mindre än reaktiva åtgärder i efterhand,

  • insatser på enhetsnivå, så som gruppnivå, är mer effektiva än insatser på individnivå,

  • orsakas oftast av följande faktorer: överbelastning på arbetet; brist på kontroll; otillräckliga belöningar; misslyckade sociala relationer; brist på rättvisa; och värderingskonflikt.