Hur sömn påverkar din organisation

Publicerad den 6e December,, 2021.

För lite mindre än två veckor sedan lanserade jag en miniundersökning på LinkedIn. 71% av de svarande "Instämmer" eller "Instämmer till fullo" med påståendet "Jag får ofta mindre än 7 timmars sömn när jag har mycket att göra på jobbet". Detta är inte ett förvånande resultat eftersom den vanligaste orsaken till stress är hög arbetsbelastning och ett sätt att hantera denna arbetsbelastning är att arbeta fler timmar och sova färre.

Men vad gör denna sömnbrist med dina anställda och hur påverkar den din organisation?

De flesta vuxna behöver mellan sju och nio timmars sömn per natt för att kunna agera normalt. Bara runt 1.5% av alla människor har den genetiska mutation som behövs för att klara sig på mindre än sju timmars sömn. Så, om fler än 1.5% av dina anställda säger att de behöver mindre sömn, så bekräftar de vad forskningen visar nämligen att:

Människor som lider av sömnbrist

har inte förmågan att själva se hur

mycket sömnbristen påverkar dem.

Forskning har visat att våra kognitiva förmågor, så som reaktionstid, minne och kommunikationsförmågor börjar avta efter 10 timmars vakenhet. Efter 17 timmars vakenhet är våra kognitiva förmågor lika negativt påverkade som om vi vore alkoholpåverkade¹. Dessa forskningsresultat visar att

8 timmars arbetsdag eller mindre

är affärsmässigt sunt.

Nu kanske du tänker "Men det skulle ju resultera i en produktivitetsförlust om vi arbetade mindre än 8 timmar per dag, skulle det inte?". Troligen inte. Anställda som är trötta och / eller utmattade, är inte särskilt produktiva. Den timmen sömnbrist som orsakas av att byta till vintertid skapar en ökning i både prokrastinering och slösurfande². I USA uppskattas utmattningsrelaterad produktivitetsförlust kosta organisationer

2500 USD

per år och anställd

när kostnaden fördelas lika över alla yrkesaktiva (trötta eller inte).

Den summan tar bara hänsyn till den lägre produktivitet, sämre arbetskvalitet och högre olycksfrekvens som sömnbrist orsakar.

Det finns dock andra negativa effekter av sömnbrist som påverkar din organisation och dess affärsklimat. Sömnbrist orsakar en hormonell obalans i människor som påverkar deras personlighet. De är mycket mer benägna att brista i självkontroll och att ägna sig åt oetiska beteenden³ så som stöld, sexuella trakasserier, förfalskning av resultatrapporter och ilsket verbalt och icke-verbalt uppträdande (exkluderat fysisk kontakt) än vad de skulle vara om de haft en god natts sömn bakom sig. Faktum är att lite mer än två timmars sömnbrist orsakar


10% minskning i moralisk uppmärksamhet⁴

och en ökning av oetiskt beteende

bland dina anställda.

Andra effekter brist på sömn har är minskad förmåga att fatta affärsmässigt bra beslut och ökad impulsivitet. Individer som lider av sömnbrist uppfattas också som mindre karismatiska än normalt vilket kan påverkar relationer med kunder och kollegor på ett negativt sätt.

Som en arbetsgivare är det affärsmässigt vettigt för dig att skydda din organisation och dina anställdas välmående genom att introducera åtgärder som hjälper dina anställda att koppla bort arbetet i god tid för att kunna få en bra natts sömn.

Om du vill få reda på om sömnbrist påverkar din organisation och vilka typer av åtgärder som skulle passa din affärskultur, kontakta PRO Services idag.

 1. Efter 17 timmars vakenhet är våra kognitiva förmågor lika negativt påverkade som om vi har 0.5 (promille) alkohol i blodet vilket motsvarar rattfylleri (eller grovt rattfylleri) i alla europeiska länder utom Storbritannien.

 2. Med slösurfande avses, i denna forskning, att spendera arbetstid och företagets internetuppkoppling till att läsa privat e-post eller besöka hemsidor som inte är relaterade till arbetet.

 3. Med "oetiskt beteende" avses olagliga eller moraliskt oacceptabelt beteende.

 4. "Moralisk uppmärksamhet" är en översättning av det Engelska uttrycket "moral awareness" vilket är förmågan att förstå de etiska aspekterna av ett fattat beslut.

Källor

 • Barnes, C. M., and Watson, N. F. Why healthy sleep is good for business. Sleep Med. Rev. 2019

 • Cohen, I., & Plecas, D. A review of the research literature on 24-hour shifts for firefighters. Centre for Public Safety and Criminal Justice Research; 2012

 • Elliot DL, Kuehl KS. The effects of sleep deprivation on fire fighters and EMS responders: final report. International Association of Fire Chiefs; 2007

 • Dawson, D. and Reid, K. Fatigue, alcohol and performance impairment. Nature, 1997

 • Falleti M. G. , Maruff P. , Collie A. , Darby D. G., McStephen M.. Qualitative similarities in cognitive impairment associated with 24 h of sustained wakefulness and a blood alcohol concentration of 0.05%. Journal of Sleep Research, 2003

 • Leger D. The cost of sleep-related accidents: a report for the National Commission on Sleep Disorders Research. Sleep 1994

 • Maruff P, Falleti MG, Collie A, Darby D, McStephen M. Fatigue-related impairment in the speed, accuracy and variability of psychomotor performance: Comparison with blood alcohol levels. Journal of Sleep Research 2005

 • Pilkington A, Mulholland RE, Cowie HA, Graham MK, Hutchinson PA. Baseline measurement for the evaluation of the work-related stress campaign. Health & Safety Executive 2001, Sudbury: HSE Books.

 • Rosekind MR, Gregory KB, Mallis MM, Brandt SL, Seal B, Lerner D. The cost of poor sleep: workplace productivity loss and associated costs. Journal of Occupational & Environmental Medicine. 2010

 • Van Someren EJ, Cirelli C, Dijk DJ, Van Cauter E, Schwartz S, Chee MWL. Disrupted sleep: from molecules to cognition. J Neuroscience. 2015

 • Wickens C.D., Hutchins S.D., Laux L., Sebok A. The impact of sleep disruption on complex cognitive tasks a meta-analysis. Human Factors J. Human Factors Ergonomics Society. 2015